Panme đo trong Mitutoyo 145-189(100-125mm/ 9µm)

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 145-189