Panme đo trong Mitutoyo 145-220 (275-300mm/ 12µm)

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 145-220