Thiết bị lấy mẫu vi khuẩn trong không khí di động PMS MiniCapt M50 (50L/Phút)

0₫
Nhà Sản Xuất Particle Measuring Systems (PMS)
Mã Sản Phẩm MiniCapt M50