Thước đo lỗ điện tử INSIZE 2122-100A, 50-100mm, 0.002mm/0.0001"

3.910.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 2122-100A