Thước đo lỗ điện tử INSIZE 2122-250A, 160-250mm, 0.002mm/0.0001"

4.828.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 2122-250A