Thước đo lỗ điện tử INSIZE 2122-35A, 18-35mm, 0.002mm/0.0001"

4.010.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 2122-35A