Thước đo lỗ điện tử INSIZE 2122-450A, 250-450mm, 0.002mm/0.0001

5.240.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 2122-450A