Thước đo lỗ điện tử INSIZE 2122-60A, 35-60mm, 0.002mm/0.0001"

4.030.000₫
Nhà Sản Xuất INSIZE
Mã Sản Phẩm 2122-60A