Thước đo sâu điện tử  Mitutoyo  571-211-20 

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 571-211-20