Thước đo sâu điện tử  Mitutoyo 571-212-20 

0₫
Nhà Sản Xuất Mitutoyo - Japan
Mã Sản Phẩm 571-212-20