Vòng chuẩn có ren, vòng dưỡng kiểm ren ngoài Ojiyas  M1.4P0.3 GRIRII 

0₫
Nhà Sản Xuất Ojiyas
Mã Sản Phẩm M1.4P0.3 GRIRII